Loga Locus uterum

"Det bästa vi har gjort med huset"

Gratis hembesök

Vi gör gratis hembesök i Kalmar, Nybro , Öland och dess närområde.

Vid byggnation & montering lämnas alltid fastpris och ROT avdrag.

Hembesök görs utomhus för att minimera risk för Corona virus spridning.

Ring 0485 – 323 53 för bokning av tid.

2022


Februari

Onsdag 9/2

Mars

Måndag 14/3

Måndag 28/3

April

Måndag 11/4

Måndag 25/4

Maj

Måndag 9/5

Måndag 23/5

Juni

Onsdag 15/6

Augusti

Onsdag 24/8

September

Måndag 12/9

Fler besöksdagar kommer för resterande månader under året , vid inglasning av befintlig stomme görs besök vid andra datum ring 0485 – 323 53

Ägare P-O Edvardsson
0708 922 640