Loga Locus uterum

"Det bästa vi har gjort med huset"

Gratis hembesök

Vi gör gratis hembesök i Kalmar, Nybro , Öland och dess närområde.

Vid byggnation & montering lämnas alltid pris och ROT avdrag.

2023

Mars

Måndag 13/3

Onsdag 29/3

April

Onsdag 12/4

Måndag 24/4

Maj

Onsdag 10/5

Måndag 22/5

Juni

Onsdag 7/6

Måndag 19/6

Augusti

Måndag 7/8

Onsdag 23/8

September

Tisdag 12/9Besök kan komma att göras även vid andra datum , ring 0485 – 323 53

Ägare P-O Edvardsson
0708 922 640