Loga Locus uterum

"Det bästa vi har gjort med huset"

Bygger kompletta uterum

Fliken  Gratis hembesök  finns datum för året när vi gör besök , ni kan även träffas oss se fliken Visningsrum

Vi som uppför uterummen är byggmästare  B-O Nilsson & skjutparti tillverkare P-O Edvardsson .

Modell och utförande där lyssnar vi gärna på er.

Vi tar hänsyn till husets förutsättningar för att uppnå de bästa lösningarna och informera om för och nackdelar med  olika alternativ .

Vi har med prover på kraftiga limträbalkar som vi uppför hela stommen med.

Vi har med prover på invändig panel .

Demonstrations parti med skjutdörrar och fönster.

Prover på kanalplast tak.

Tillsammans så kommer vi fram till ett förslag om tak modell , om det ska vara enbart dörrar eller dörrar och fönster.

Nät dörrar och nätfönster för bästa komfort , tjocklek av kanalplast tak 16 eller 32mm.

Övrig snickeri som intilliggande soldäck ,trappor , räcken med mera.

Vi gör även isolerade rum .

Pris presenteras omgående hos er , vi redogör för hur stor del som är arbete och material , vi räknar även fram ROT- bidraget dvs ni behöver endast betala för 70% av arbetskostnaden .

Orderbekräftelse skickar vi kort därefter med material och pris specifikation.

Bygglovs pliktiga är de flesta byggnationer , det är enbart på landsbygden som man i vissa fall inte behöver bygglov , om ni är tveksam kontakta er kommun och uppge fastighetsbetäckning .

Vi utför även underlag och ritningar för bygglov .

Byggnations tiden är normalt 1-2 veckor och när vi är klara återstår endast målning.

Ägare P-O Edvardsson
0708 922 640