Loga Locus uterum

"Det bästa vi har gjort med huset"

1

Uterum med sadeltak mot hustak

2

Uterum med sadeltak mot gavel

3

Uterum med sadeltak i förskjutning

4

Uterum med pulpettak mot hustak

5

Uterum med pulpettak mot fasad

6

Uterum med pulpettak i vinkel

7

Uterum i förlängd huskropp

8

Uterum friliggande med sadeltak

9

Uterum friliggande med pulpettak

previous arrow
next arrow

Bygger uterum enligt kundens önskemål och husets förutsättningar.